iHELP SOS mobile application of First Responders
    English page: www.ihelp-world.com Login / Register
iHELP varnostna mrezak
ПродуктиiHELP emergency safety networkPremium пакетiHELP emergency safety networkMрежа за сигурностiHELP ДефибрилаторДефибрилаторiHELP ФактиПартньориЗа насЗа насiHELP ФактиБлог 
iHELP - podjetje kontakti
Семейството iHELP
Идеята на проекта iHELP е резултат на зашеметяващите статистиката на сърдечно-съдови заболявания и огромните загуби на време за пристигане на линейката. Създателят на iHELP се казва Андраж Огоревц, който на два пъти почти загубва своя брат и осъзнавайки, колко е скъпоценна всяка минута. Андраж започва да мисли за това как да се даде възможност на достъпна и по-бърза помощ, което е от решаващо значение за оцеляването на човешкия живот.
За компанията

АйХелп България ООД
Македония 32, гр.
Габрово, П.К. 5300,
България

E-mail: info@ihelp-bulgaria.com
Telefon: +359 89 368 8333

 
Нашите цели
Да създадем максимално голяма мрежа за взаимопомощ, която да покрива цялата страна. Ние искаме да се намали драстично времето до пристигането на първа помощ, да информираме и образоваме за възможните начини за оказване на първа помощ на хора със сърдечен арест или други инциденти. Искаме да създадем по-сигурна среда за живота за всеки човек.

Социално предприемачество
Проектът iHELP представлява атрактивна комбинация от концепция за социално предприемачество (социално отговорна компания в изграждането на марка iHELP) от една страна и концепция за спасяването на човешки живот, от друга.
iHELP reševalec
Екипът на iHELP

AndraО Ogorevc Barbara Imenšek Стела Иванова Tadej Fius Tadej Fius
Андраж Огоревц
Директор и основател
Христо Христов
Директор
 • общини, фирми и организации
 • спасители и координатори
 • обучения
Стела Иванова
PR & Marketing
 • Медии
 • Маркетинг стратегии
 • Връзки с обществеността
Тадей Фиюс
CTO / Web сигурност
 • IT поддръжка
 • Back office / администрация
 • SMS алармиране / известяване
Матей Пиковник
Развитие на приложения
 • Java, Swing, JSP, MSSQL, MySQL
 • iOS, Android, Unity3D
 • Objective-C, QML, C#
         
E: andraz@ihelp.si E: h.hristov@ihelp-bulgaria.com
T: +359 89 368 8333
     
iHELP поддръжници и обучители

д-р Георги Шандурков Кристиан Либих Кристиан Либих
д-р Георги Шандурков
Директор на ЦСМП-Габрово
 • Лекар от 33 години в Спешна Помощ
 • Специалност "Вътрешни болести"
  Председател на Областен Съвет на БЧК
 • Лицензиран обучител по първа
 • долекарска помощ
 • Посланик на iHELP
Виктория Трифонова
Инструктор
 • Активист в БЧК – Габрово
 • Обучител по първа долекарска помощ (ниво 2 )
Кристиан Либих
Парамедик
 • работещ в областта на спортната медицина Медицински доброволец в Танзания през 2015 година
 • Basic Life Support (BLS)/Automated External Defibrillator (AED)
 • Provider and Instructor Advanced Life Support (ALS)
 • Provider Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS)
 • Specialist Training for Offshore and Remote Medics (STORM)
 • Sports First Aid Psychological First Aid
     
Aleksander Kuzma Majda Aškerc Rajko Vrhovnik
Марияна Манушева
Управител и Инструктор във FirstAidbg.com
 • първа помощ
 • първа помощ на работното място
 • първа помощ при спиране на сърцето и първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор
 • участник в българския отбор с първо място в Европейското състезание по първа помощ, 2013 г
Атанас Цветански
Инструктор
 • по първа помощ към FirstAidbg.com
 • участник и ръководител на екипи за първа помощ на масови мероприятия
 • участник в българския отбор с първо място в Европейското състезание по първа помощ, 2013 г
Александър Манушев
Инструктор
 • първа помощ към FirstAidbg.com
 • Участник и ръководител на екипи за първа помощ на масови мероприятия

 
Контакти
Факти
Въпроси и отговори
Условия за ползване
Помощ за потребители

Copyright © 2016 АйХелп България ООД.